Att tänka om staden med historia
Kapitel i bok, 2015

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser

193-214
978-91-7595-407-3 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Teknikhistoria

ISBN

978-91-7595-407-3

Mer information

Skapat

2017-10-07