Linear and nonlinear oscillatory shear, combined Rheo-DEA, DMTA-DEA and extensional rheological characterization of GnP-CB-EBA hybrid nanocomposites
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mahdi Abbasi

Roxana Figuli

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Manfred Wilhelm

Proc Nordic Polymer Days 2015

4.3-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07