Mechanical charaterisation and morphology development in a real collected and reprocessed WEEE plastic blend
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Nordic Polymer Days 2015

6.1-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07