Resource development as an interactive phenomenon: Implications for innovation policy
Paper i proceeding, 2015

Författare

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

IMP Symposium workshop 2 "Policy making in an interactive business world" Uppsala, May 26-28

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08