Using Distributed Database Queries and Composable Mediators to Support Requirements Analysis
Paper i proceeding, 2001

Författare

Krister Sutinen

Timo Katchaounov

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of INC0SE'2001

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06