Modelling Information for Mechatronic Products
Paper i proceeding, 2003

Författare

Karl Hallin

Trond Zimmerman

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of ICED 03

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07