. Plasma amino acid response to single test meals in humans. II. Healthy young adults given synthetic amino acid mixtures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1978

Författare

B Ljungqvist

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

V.R. Young

Research in Experimental Medicine

0300-9130 (ISSN) 1591-9528 (eISSN)

Vol. 174 13-28

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07