Influence of Road Characteristics on Road Safety
Paper i proceeding, 2007

Curves

Road Safety

Accidents

Författare

Sarbaz Najib Othman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the 21st Technical Conference of Enhanced Safety of Vehicles

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07