Business model paradigms in road transport service sector and truck market
Paper i proceeding, 2015

Författare

Henrik Agndal

Göteborgs universitet

Benedikte Borgström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lianguang Cui

Susanne Hertz

Leif-Magnus Jensen

Veronika Pereseina

NOFOMA conference proceedings

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07