Making History Matter: The Historian as Expert
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Mobility in History: The Yearbook of the International Society for the History of Transport, Traffic and Mobility

2050-9197 (eISSN)

Vol. 7 7-16

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Skapat

2017-10-07