Purchasing management and supplier interfaces
Paper i proceeding, 2015

Författare

Luis Araujo

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Paper presented at the IMP Symposium Workshop 1, Manchester, April 2015

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07