3D Bioprinting of Human Chondrocyte-laden Nanocellulose Hydrogels for Patient-specific Auricular Cartilage Regeneration
Övrigt konferensbidrag, 2015

Cell

Biotechnology & Applied Microbiology

Cell & Tissue Engineering

Biology

Författare

S. Schwarz

Hector Martinez Avila

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

N. Rotter

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Tissue Engineering - Part A

1937-3341 (ISSN)

Vol. 21 S373-S373

Ämneskategorier

Cellbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08