Do Swedish property management companies have necessary conditions for environmental management? An interview study on environmental data availability
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Birgit Brunklaus

Institutionen för miljösystemanalys

Liane Thuvander

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Proceedings of the GIN conference 2002

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07