Nonlinear sinusoidal and varicose instability in a boundary layer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Without Abstract

Författare

Yu.A. Litvinenko

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

V.V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

G.R. Grek

H.H. Chun

Doklady Physics

Vol. 50 3 147-150

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08