The influence of riblets on the development of a Λ structure and its transformation into a turbulent spot
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Without Abstract

Författare

Yu.A. Litvinenko

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

V.V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

G.R. Grek

H. Chun

Doklady Physics

Vol. 51 3 144-147

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08