Longitudinal structures in boundary layers and jets
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

V.V. Kozlov

Andrey Bakchinov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

In Proc. of the 8th Int. Conf. on Stability of Homogeneous and Heterogeneous Flows, Novosibirsk, Russia

84-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07