The role of streamwise structures in the near-field entrainment of plane jet
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

Andrey Bakchinov

V.V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Euromech and Ercoftac colloquium 426, Bergen-Tromsø, Norway

9-10

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08