Design and evaluation of fundamental mode and polarization stabilized VCSELs with a sub-wavelength surface grating
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Piotr Jedrasik

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Journal of Quantum Electronics

Vol. 42 3 231-240

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07