Academic communication in a digital age: Poster proceedings of the 2014 Languages for Specific Purposes Conference
Övrigt, 2014

Författare

Miguel Garcia-Yeste

Göteborgs universitet

Raffaella Negretti

Spela Mezek

Department of English/Centre for Academic English, Stockholm University , 2014

18-
978-91-980395-2-8 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-980395-2-8

Mer information

Skapat

2017-10-10