Deactivation and regeneration mechanisms of Fe‑BEA as NH3‑SCR catalyst
Paper i proceeding, 2015

Författare

Soran Shwan

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Proceedings of the 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10), Brussels, Belgium, October 28-30

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemiteknik

Polymerteknologi

Kemi

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08