Cooperation driven by mutations in multi-person Prisoner's Dilemma
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anders Eriksson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Kristian Lindgren

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Journal of Theoretical Biology

Vol. 232 3 399-409

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07