Backcasting from non-overlapping sustainability principles — a framework for strategic planning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

John Holmberg

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Karl-Henrik Robèrt

The Natural Step

International Journal of Sustainable Development, World Ecology

Vol. 7 291-308

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-28