Poor Man's Stemming: Unsupervised Recognition of Same-Stem Words
Paper i proceeding, 2006

Författare

Harald Hammarström

Göteborgs universitet

Information Retrieval Technology: Proceedings of the Third Asia Information retrieval Symposium, AIRS 2006, Singapore, October 2006 / Ng, Hwee Tou, Leong, Mun-Kew, Kan, Min-Yen, Ji, Donghong

323-337

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10