Köl och roder
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Design av köl och roder: Vad kan vi lära av flygplanskonstruktörer? Hur kan ett plan flyga? Vad är en elliptisk kraftfördelning? Varför är en djup och smal köl bättre än en grund och bred? Hur ser det optimala rodret ut? Hur stor betydelse har kölbulben på en modern segelbåt? Frågorna är många. Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers, har svaren.

elliptisk kraftfördelning

roder

köl

Segelbåt

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Search Magazine

2000-2378 (ISSN)

Vol. 52 6 74-78

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07