Effect of poloidal density variation of neutral atoms on the tokamak edge
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Peter J Catto

Physical Review Letters

Vol. 89 225003-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06