Methodology for noise source modelling and its application to Baltic Sea shipping - Deliverable D4.1 of the BONUS SHEBA project
Rapport, 2015

Författare

Mattias Liefvendahl

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Andreas Feymark

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08