Data commentary in science writing: a corpus-based comparison of research articles and master’s theses in technical fields for formative self-assessment practices
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Lene Nordrum

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Learner Corpus Research, Bergen, Norway, 27-29 September

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Mer information

Skapat

2017-10-07