Ögren, M., Forssén, J. and Kropp, W. Including turbulence and absorption effects in city canyon calculations
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Mikael Ögren

Jens Forssén

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Wolfgang Kropp

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

Proc. Tenth International Congress on Sound and Vibration, Stockholm, 2003

1-8

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06