Kinetics of electrochemical O-2 reduction on Pt
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Electrochemistry Communication

Vol. 8 7 1132-1136

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07