Silver-alumina catalysts for lean NOx reduction
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Fredrik Gunnarsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Marika Männikkö

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Presented (oral) at the 8th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC), Asheville, North Carolina, USA, August 24-27, 2014.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08