Oxidation-reduction behaviour and methane oxidation activity of supported Pd-Pt catalysts studied by LEIS and in situ XAS/MS
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Natalia Mihaela Martin

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Johan Nilsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Emma Adams

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Gudmund Smedler

Johnson Matthey AB

Rai Agnes

Johnson Matthey

David Thompsett

Johnson Matthey

Hidde Brongersma

ION-TOF

Giovanni Agostini

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

Olivier Mathon

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

STEFAN CARLSSON

Max IV-laboratoriet

Katarina Norén

Max IV-laboratoriet

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Grundläggande studie av vattens inverkan på oxidationskatalysatorer för biogasapplikationer

Energimyndigheten (P40274-1), 2015-04-01 -- 2019-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-28