Fundamental deactivation mechanisms of iron-exchanged zeolite BEA as SCR catalyst
Paper i proceeding, 2015

Författare

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Soran Shwan

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

Louise Olsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Kompetenscentrum katalys

24th North American Catalysis Society Meeting, Pittsburgh, USA, June 14-19, 2015

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08