Jordbruket måste ta sitt klimatansvar
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Elin Röös

Thomas Kätterer

Gustav Strandberg

Land Lantbruk

26 mars

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Miljövetenskap

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07