Numerical simulations of the capacitance of forward-biased Schottky-diodes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Hans Hjelmgren

Institutionen för teknisk elektronfysik

Erik Kollberg

Institutionen för teknisk elektronfysik

Lennart Lundgren

Institutionen för teknisk elektronfysik

Solid-State Electronics

Vol. 34 6 587-590

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08