Egenskaper hos modifierat virke
Rapport, 2004

Författare

Hannah Epmeier

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Robert Kliger

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Mats Westin

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

14027410

Mer information

Skapat

2017-10-06