Finite element method for sheet metal stretching
Kapitel i bok, 1982

Författare

Kjell Mattiasson

Institutionen för byggnadsmekanik

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Wennerström

Institutionen för byggnadsmekanik

Numerical Methods Industrial Forming Processes / edited by Pittman et al

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13