Computational homogenization of fracturing continua using weakly periodic boundary conditions
Paper i proceeding, 2015

Material forces

Multiscale modelling

Microcracks

XFEM

Computational homogenization

Weak periodicity

Författare

Erik Svenning

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Martin Fagerström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the IV International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures, 3-5 June 2015, Cachan, France

172-173

Flerskalig modellering av duktilt brott

Vetenskapsrådet (VR) (2012-03006), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Ämneskategorier

Materialteknik

Teknisk mekanik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08