Relativistic electron distribution function of a plasma in a near-critical electric field
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Patrik Sandquist

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

S.E. Sharapov

P. Helander

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Physics of Plasmas

Vol. 13 072108-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06