Cohesive crack models for brittle materials derived from localization of damage coupled to plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Fracture

Vol. 64 pp. 101-122

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07