On advancing front mesh generation in three dimensions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter F G Hansbo

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 38 pp. 3551-3569

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06