Small talk in an international academic workplace: the role of English in the establishment of interpersonal relationships
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Raffaella Negretti

Miguel Garcia-Yeste

Interpersonal Communication and Social Interaction conference, Lugano, Switzerland, Oct. 2-5, 2013

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

Kommunikationsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-10