InGaAsBi materials grown by gas source molecular beam epitaxy
Paper i proceeding, 2016

Författare

L Ai

S Zhou

M Qi

A Xu

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

19th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Montpellier, France, September 4-9, 2016

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08