On the influence of silver species on methanol assisted selective catalytic reduction of NOx over silver/alumina
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2015

Författare

Marika Männikkö

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented at 24st North American Catalysis Society Meeting (NAM24), Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 14-19, 2015.

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Materialkemi

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08