Active sites and reaction paths for lean NOx reduction over silver-alumina
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2016

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Linda Ström

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Fredrik Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Presented (oral) at the 9th International Conference on Environmental Catalysis (ICEC), Newcastle, New South Wales, Australia, July 10-13

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Materialkemi

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08