Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity
Bok, 2016

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Etik

Filosofi

Annan medicinsk bioteknologi

Nanoteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Klimatforskning

Datorseende och robotik (autonoma system)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9780198723547

Mer information

Skapat

2017-10-08