Nonlinear neoclassical transport in a rotating impure plasma with large gradients
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Physics of Plasmas

Vol. 6 3066-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08