Computational design of nanophotonic structures using an adaptive finite element method
Preprint, 2016

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Lydie Mpingazima

Chalmers, Fysik

Philippe Tassin

Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Matematik

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07