Den odisciplinerade praktiken: Arkitekturkunskapen och bebyggelsehistorien
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Bebyggelsehistorisk tidskrift

72

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07