Arkitekturen som källmaterial till samhällets historia
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Claes Caldenby

Chalmers, Arkitektur

Respons

1

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08