Eriksson, A & Nordrum, L. 2016. Data Commentary in Science Writing: perceptions and strategies within disciplines.
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

International Writing Across the Curriculum Conference (IWAC), June 23-25

Ämneskategorier

Lärande

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07